Bởi vì em yêu và mê idol vô cớ, vậy thì Hảo Hảo sắp kiếm cớ cho bạn gặp Idol rồi đây!!! Vi vu cùng sao, ào ạt quà khủng, quá chấn động cho hội fan cứng quốc dân. Chờ gì mà chưa kích hoạt mùa hè cùng Hảo Hảo ngay nào!